DİKKAT: LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE, KULLANIM KOŞULLARINI VE YASAL SINIRLAMALARI (“KOŞULLAR”) OKUYUNUZ. SİTEYİ KULLANMANIZ, SÖZ KONUSU ŞARTLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. BU KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYİ KULLANMAYINIZ.

 

Sitenin içeriği, Alliance Healthcare Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte, “Şirket”) hakkında genel bilgiler ile Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından müşterilerine sunulmakta olan ürün ve hizmetler ile ilgili bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirket, site içeriğinde yar alan tüm bilgi ve olguların, ilk yayınlandıkları an itibariyle doğru ve güncel olmalarını sağlamak için gereken tüm özeni göstermiş bulunmaktadır. Ancak Şirket, bu bilgilerin güncellemesi veya düzeltmesi sorumluluğunu üstlenmemektedir. Şirket, site içinde yer alan hiçbir bilginin (ürün ve hizmetlerle ilgili bilgiler de dahil olmak üzere), doğruluğu veya bütünlüğü ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti vermemekte ve beyanda bulunmamaktadır. Şirket, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, her zaman site içeriği materyalleri değiştirme, silme veya taşıma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Şirket, sitenin veya içerdiği bir bilginin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması veya bunlara dayanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir .Bu sitedeki bazı hipermetin linkleri sizi, Şirketin kontrolü altında olmayan başka sitelere yönlendirir. Bunlardan herhangi birine erişmeniz halinde, bu siteden çıkacaksınız ve bu durumda Şirket, kontrolü altında olmayan her türlü sitedeki hiçbir materyalden dolayı sorumluluk veya yükümlülük kabul etmeyecektir.

Bu site, yalnızca kişisel ve ticari amaçlar dışındaki kullanımınız için sunulmaktadır. Site ve içeriğinin Şirketin yazılı iznini almadan, kişisel ve ticari olmayan amaçlar dışında kullanılması yasaktır. Sitede yer alan bilgiler, Şirket tarafından veya Şirket namına çıkarılmış herhangi bir tahvil veya finansal araçla ilişkili olarak bir yatırım faaliyetinde bulunmanız için bir davet veya teşvik oluşturmamakta olup, bunlarla veya Şirketle ilgili bir yatırım kararının temelini veya dayanağını oluşturacak herhangi bir bilgi verildiği anlamına da gelmez. Görüşe ihtiyacınız varsa, lütfen bir mali danışmana danışınız. Geçmişteki performansa dayanmak, gelecekteki performansa kılavuzluk edemez. Aksi belirtilmedikçe, tasarım, metin, grafik, fotoğraf ve yer alan içerik de dahil olmak üzere, bu sitedeki her türlü materyal, Şirketin sahibi olduğu, kontrol ettiği veya lisansını verdiği fikri mülkiyet haklarındandır. Şirket tüm fikri mülkiyet haklarını teyit etmektedir.

 

Şirket, bu sitede yayınladığı materyalleri yalnızca ticari amaçlar dışında nedenlerle kopyalamanıza, kopyaladığınız bu materyaller üzerinde telif ve diğer mülkiyet haklarına ilişkin uyarıların ve bu sitedeki uyarıların yer alması şartı ile izin vermektedir.

Burada yer alan hiçbir husus ima veya önceden yapılmış bir beyan yoluyla veya başka bir şekilde, Şirketin veya herhangi bir üçüncü kişinin bir patenti veya ticari markası üzerinde bir lisans veya hak tanındığı şeklinde yorumlanamaz. Yukarıda açıkça belirtilmiş olmadıkça, burada yer alan hiçbir husus, Şirketin herhangi bir telif hakkı üzerinde bir lisans veya hak tanındığı yolunda yorumlanamaz. Bu sitede kullanılan tüm marka, ürün ve hizmet adları ve unvanlar, Şirket ve bağlı kuruluşları da dahil, ilgili ticari marka ve ticari unvan sahiplerine aittir. Şirket, üçüncü kişilere ait olup da, bu sitede yer alan hiçbir ticari marka üzerinde bir mülkiyet hakkı veya bir bağlantısı olduğunu ileri sürmemektedir. Üçüncü kişilere ait söz konusu ticari markalar yalnızca hak sahiplerinin ürün ve hizmetlerinin belirtilmesi için kullanılmakta olup, Şirket tarafından bunlarla ilgili bir sponsorluk veya onaylama yapıldığı sonucu çıkarılmamalıdır.

 

Bu sitede Şirket tarafından yayınlanan bir belgeyi gören herhangi bir kişinin, soru, yorum, öneri veya benzeri bir geri bildirim verisi gibi, söz konusu materyal ile ilgili bir bilgi içerecek şekilde yanıt vermesi halinde, verdiği bu bilgilerin gizli olmadığı kabul edilecek ve tarafımızın bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacak ve bu bilgileri hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe çoğaltma, kullanma ve başkalarına açıklama ve dağıtma yetkimiz olacaktır.  Şirket, söz konusu bilgilerin içerdiği her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniği serbestçe ve her türlü amaçla kullanmaya yetkili olup, bunlara, bu bilgilerin kullanılması sonucunda elde edilen ürün geliştirme, üretim ve pazarlaması ve benzeri hususlar da dahildir.

 

Telif hakkı ve ticari marka uyarıları

Tüm hakları saklıdır.

© Copyright 2021 Alvita

ALLIANCE APOTHEEK, ALLIANCE HEALTHCARE (DISTRIBUTION), ALLIANCE HEALTHCARE CZECH REPUBLIC, ALLIANCE HEALTHCARE ESPAÑA, ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE, ALLIANCE HEALTHCARE DEUTSCHLAND, ALLIANCE HEALTHCARE RUSSIA, ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA, ALLIANCE HEALTHCARE PORTUGAL ALLIANCE HEALTHCARE NETHERLANDS, ALLIANCE HEALTHCARE NORGE, FARMEXPERT, ALLIANCE HEALTHCARE, ALLOGA, ALCURA, ALLOGA ESPAÑA, ALLOGA FRANCE, ALLOGA ITALIA, ALLOGA NEDERLAND, ALLOGA PORTUGAL, ALLOGA RUSSIA, ALMUS, ALVITA, CENTRAL HOMECARE, LOCAPHARM ve SKILLS IN HEALTHCARE, Alliance UniChem IP Limited mülkiyetindeki ticari markalardır.

ANZAG ve VIVESCO Alliance Healthcare Deutschland AG’nin mülkiyetindeki ticari markalardır.

MEGAPHARM Megapharm GmbH mülkiyetindeki bir ticari markadır.

ALPHEGA APTEKA, ALPHEGA FARMACIA, ALPHEGA FARMACIA, ALPHEGA LEKARNA, ALPHEGA PHARMACIE ve ALPHEGA PHARMACY Alliance Healthcare France Société Anonyme (AHF) mülkiyetindeki ticari markalardır.

KRINGAPOTHEEK, Interpharm BV. Mülkiyetindeki bir ticari markadır.